ค้นหา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleSize Created ByModified Date
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาคปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องกล สำหรับครูอุตสาหกรรม UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาคปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องกล สำหรับครูอุตสาหกรรม 63.78 KBDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาคปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องกล สำหรับครูอุตสาหกรรมUnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าม่านโปร่งและผ้าม่านทึบ ภายในอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสีคู่มือพร้อมเข้าเล่มสำหรับสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณสำหรับสถานศึกษา UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (UPGRADE) UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๕ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (UPGRADE)UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม สำหรับสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณสำหรับสถานศึกษาจำนวน ๒๙ รายการ UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮบ ๙๔๖๒ กรุงเทพมหานคร (๒๔๔,๖๑๔ กม.) จำนวน ๑ งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (UPGRADE) UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (UPGRADE) UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๑ รายการ จำนวน ๑ งาน งาน โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (UPGRADE)UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ ๑๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม) UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มกระดูกงู จำนวน ๑ งาน โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (UPGRADE) UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ (UPGRADE) UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมภายในอาคารหอพัก ๑๔ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๓ กฆ ๒๗๐๒ กรุงเทพมหานคร (114,136 กม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาและล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมสารทำความเย็น ภายในอาคารหอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารหอพักกาสะลอง UnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 22/9/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานและซ่อมบำรุงแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับครูอุตสาหกรรม UnknownDownloadsawatdipong 5/8/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานและซ่อมบำรุงแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม UnknownDownloadsawatdipong 5/8/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักอบรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ จำนวน ๑๒ รายการ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 20/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานยานพาหนะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักอบรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ จำนวน ๑๕ รายการ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๖ฝ ๕๐๙๕ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮบ ๙๔๖๒ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๖ฝ ๕๐๙๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักอบรีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ จำนวน ๑๑ รายการ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๓ กฆ ๒๗๐๒ กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับพื้น คสล. ทางเดินเท้าอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์และซ่อมฝาปิดท่อน้ำดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่หลังอาคารหอพักอินทนิล พร้อมขุดบ่อเก็บน้ำบริเวณหลังอาคารโรงงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมขุดดินวางท่อน้ำทิ้ง บ่อพักน้ำและเดินท่อปัสวะ บริเวณอาคารชมพูพันธ์ุทิพย์ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม)UnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ จำนวน ๑๖ รายการ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๖ฝ ๕๐๙๕ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๙ห ๙๑๐๑ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVUD-๑๙ จำนวน ๕,๓๙๖.๒๕ ตารางเมตร (งาานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๖๐๐ CC. จำนวน ๑,๐๐๐ แพ็ค และขนาด ๓๓๐ CC. จำนวน ๕๐๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำ และแก้ไขงานท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซักอบรีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ จำนวน ๒๑ รายการ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อพื้นกระเบื้องยางพร้อมขนทิ้ง งานขัดและทำความสะอาดพื้นเก็บรอยกาว ภายในอาคารชมพูพันธ์ทิพย์UnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิพม์ จำนวน ๗ รายการ (ฝ่ายบริการงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมฝ้าเพดานและทางเดินภายในห้องพัก (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรอยรั่วและทากันซึมดาดฟ้าอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงพื้นอาคารหอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงพื้นอาคารหอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่ว สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมภายในอาคารหอพักกาสะลอง ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)

 TitleSize Created ByModified Date
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนกันยายน 256312.30 MBDownloadrattikarn 2/10/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 25637.05 MBDownloadrattikarn 2/10/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 25631.16 MBDownloadrattikarn 11/8/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 25631.52 MBDownloadrattikarn 11/8/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 25631.55 MBDownloadrattikarn 11/8/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2563684.19 KBDownloadrattikarn 11/8/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 25631.16 MBDownloadrattikarn 11/8/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563747.16 KBDownloadrattikarn 11/8/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563739.11 KBDownloadrattikarn 11/8/2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน (สขร.1) ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2562720.62 KBDownloadrattikarn 11/8/2563

สาระสำคัญของสัญญา

 TitleSize Created ByModified Date
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานและซ่อมบำรุงแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม78.83 KBDownloadsawatdipong 5/8/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานและซ่อมบำรุงแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับครูอุตสาหกรรม79.27 KBDownloadsawatdipong 5/8/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรื้อพื้นกระเบื้องยางพร้อมขนทิ้ง งานขัดและทำความสะอาดพื้นเก็บรอยกาว ภายในอาคารชมพูพันธ์ทิพย์ 74.60 KBDownloadsawatdipong 15/7/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุซ่อมบำรุงพื้นอาคารหอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ74.97 KBDownloadsawatdipong 15/7/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมขุดดินวางท่อน้ำทิ้ง บ่อพักน้ำและเดินท่อปัสวะ บริเวณอาคารชมพูพันธ์ุทิพย์ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม)76.13 KBDownloadsawatdipong 15/7/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุซ่อมแซมฝ้าเพดานและทางเดินภายในห้องพัก (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง55.35 KBDownloadsawatdipong 15/7/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มน้ำ และแก้ไขงานท่อน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง56.66 KBDownloadsawatdipong 15/7/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง78.57 KBDownloadsawatdipong 9/7/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุซ่อมแซมภายในอาคารหอพักกาสะลอง ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง78.48 KBDownloadsawatdipong 9/7/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง114.78 KBDownloadsawatdipong 9/7/2563
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง78.38 KBDownloadsawatdipong 9/7/2563
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณโทรทัศน์ภายในอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๑ งาน76.75 KBDownloadsawatdipong 2/7/2563
เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง78.38 KBDownloadsawatdipong 2/7/2563