จัดซื้อจัดจ้างOldeng

ค้นหา

ผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleSize Created ByCreated Date
ผู้ชนะUnknownDownloadsurachet k6/10/2020
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมระบบสัญญาณทีวีภายในอาคารหอพักกาสะลอง และอาคารหอพักอินทนิล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงUnknownDownloadsawatdipong 2/7/2019
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox C๓๐๕df หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๒ สสอ.๑/๖๑๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง88.82 KBDownloadsawatdipong 2/6/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซัก รีด ผ้าปูโต๊ะ ปลอกเก้าอี้ห้องประชุม และเครื่องนอนอาคารหอพัก จำนวน ๔ หลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง823.85 KBDownloadsawatdipong 2/5/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง709.95 KBDownloadsawatdipong 2/5/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 77 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง396.42 KBDownloadsawatdipong 2/5/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และขอบทางบริเวณด้านหน้าอาคารอินทนิล อาคารราชพฤกษ์ อาคารหน่วยศึกษานิเทศก์817.91 KBDownloadsawatdipong 2/5/2019
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๖๐๐ CC. จำนวน ๒,๐๑๐ แพ็ค และขนาด ๓๓๐ CC. จำนวน ๓๐๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง393.94 KBDownloadsawatdipong 2/5/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบจองห้องพักและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1.68 MBDownloadsawatdipong 2/5/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง85.44 KBDownloadphetcharat 2/4/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ (รายการที่1คลิปดำเบอร์112 - รายการที่19ลวดเสียบกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21.34 KBDownloadphetcharat 2/4/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง และ รถตู้ปรับอากาศ ๘-๑๐ ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี131.05 KBDownloadnipaporn 1/25/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๒๗,๐๐๐ แผ่น โครงการฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี129.74 KBDownloadnipaporn 1/25/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี118.90 KBDownloadnipaporn 1/25/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร x ยาว ๓.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ผืน โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราขการที่ดี 41.09 KBDownloadnipaporn 1/25/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (รายการที่ ๑ ดินปลูกต้นไม้ - รายการที่ ๕ กระถางปูนเปลือย) 85.38 KBDownloadnipaporn 1/22/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2562 112.92 KBDownloadnipaporn 1/22/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกียรติคุณ “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2562 109.00 KBDownloadnipaporn 1/22/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเดินด้านข้างอาคารชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๑ งาน งานอาคารสถานที่200.06 KBDownloadnipaporn 1/10/2019
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๔ฝ ๑๒๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๑๐-๐๐๔-๐๐๐๑ สอ.๑/๓๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง107.13 KBDownloadsawatdipong 12/20/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox C๓๐๕df หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๒ สสอ.๑/๖๑๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง106.35 KBDownloadsawatdipong 12/20/2018
ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด ๖๐๐ CC. จำนวน ๒,๐๑๐ แพ็ค และขนาด ๓๓๐ CC. จำนวน ๓๐๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง106.09 KBDownloadsawatdipong 12/20/2018
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ห้อง BPCD Studio ชั้น ๑ อาคารแก้วเจ้าจอม จำนวน ๑ งาน1.65 MBDownloadsawatdipong 12/20/2018
จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบจองห้องพักและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง326.56 KBDownloadsawatdipong 12/20/2018
จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮบ ๙๔๖๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๑๐-๐๐๔-๐๐๐๗ สสอ.๑/๕๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง766.50 KBDownloadsawatdipong 12/20/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์ 408.32 KBDownloadsawatdipong 12/20/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ (รายการที่ ๑ หมึกพิมพ์ Brother TN-๓๓๕๐-รายการที่ ๓ หมึกพิมพ์ HP ๑๗A)150.78 KBDownloadnipaporn 12/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑๑ ถัง86.39 KBDownloadnipaporn 12/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ (รายการที่ ๑ จอบพรวนดิน-รายการที่ ๖ ก๊อกอ่างล้างหน้าแบบปัด) งานอาคารสถานที่336.53 KBDownloadnipaporn 12/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๖ รายการ (รายการที่ ๑ ดินปลูกต้นไม้ - รายการที่ ๒๖ ต้นลิ้นกระบือลาย กระถาง ๖" งานอาคารสถานที่345.17 KBDownloadnipaporn 12/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ OTIS368.61 KBDownloadnipaporn 12/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์แบบไม่รวมอะไหล่ ยี่ห้อ CPY362.18 KBDownloadnipaporn 12/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก อบ รีด ผ้าปูโต๊ะ ปลอกเก้าอี้ห้องประชุม และเครื่องนอนอาคารหอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98.82 KBDownloadsawatdipong 11/21/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบจองห้องพักและห้อง ประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง326.56 KBDownloadsawatdipong 11/21/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 25,441.55 ตารางเมตร856.25 KBDownloadrattikarn 9/28/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.25 KBDownloadphetcharat 9/28/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21.59 KBDownloadphetcharat 9/28/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง20.32 KBDownloadphetcharat 9/28/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.00 KBDownloadphetcharat 9/28/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.25 KBDownloadphetcharat 9/28/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ชั้น ๔ กับอาคารราชพฤกษ์150.08 KBDownloadsawatdipong 9/27/2018
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ สอศ.๔๒/๕๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง150.66 KBDownloadsawatdipong 9/26/2018
จ้างทำป้ายที่จอดรถราชการและผู้มาติดต่อราชการ วิทยากร จำนวน ๙ ป้าย และออกแบบสติ๊กเกอร์ติดภายในลิฟต์ยี่ห้อ OTIS หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๖๐-๐๐๒-๐๐๐๑ สอ.๑/๓๙๑ 171.45 KBDownloadsawatdipong 9/26/2018
จ้างทำพวงกุญแจและลูกกุญแจห้องพักอาคารกาสะลอง ขนาด ๔ x ๙ เซนติเมตร วัสดุจากอะคริลิก ประกบกันสองด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง151.96 KBDownloadsawatdipong 9/26/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง590.03 KBDownloadrattikarn 9/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนํ้าดื่ม ขนาดถัง ๑๘.๙๐ ลิตร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง550.80 KBDownloadrattikarn 9/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษขนาดเอ4 - รายการที่7 สมุดปกอ่อน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง65.41 KBDownloadphetcharat 9/12/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ(รายการที่1คลิปดำ เบอร์112 - รายการที่ 17 กระดาษถ่ายเอกสารเอ4/80แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง78.57 KBDownloadphetcharat 9/12/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง132.01 KBDownloadphetcharat 9/12/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง82.88 KBDownloadsawatdipong 9/7/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์อาชีวะยุคไทยเเลนด์ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง137.65 KBDownloadsawatdipong 9/7/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์อาชีวะยุคไทยเเลนด์ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง141.70 KBDownloadsawatdipong 9/7/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์อาชีวะยุคไทยเเลนด์ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง139.16 KBDownloadsawatdipong 9/5/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมป้อมยามและซุ้มพระพุทธรูป83.47 KBDownloadnipaporn 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสถานศึกษาคุณธรรม87.51 KBDownloadnipaporn 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ101.92 KBDownloadnipaporn 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๙๒,๒๑๐ แผ่น โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น ๒96.20 KBDownloadnipaporn 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณ จำนวน ๖ รายการ โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น ๒95.92 KBDownloadsawatdipong 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณ จำนวน ๔ รายการ โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น ๑94.30 KBDownloadnipaporn 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน ๒๒ รายการ โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น ๑101.90 KBDownloadnipaporn 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำอาคารราชพฤกษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง103.57 KBDownloadnipaporn 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน ๑๕๒ ใบ โครงการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น 297.21 KBDownloadnipaporn 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสัญญาณโทรศัพท์91.92 KBDownloadnipaporn 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการซัก - รีด เครื่องนอนอาคาร หอพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง396.48 KBDownloadsawatdipong 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมประตูทางเดินและห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง621.76 KBDownloadsawatdipong 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1.29 MBDownloadsawatdipong 8/30/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสัญญาณโทรศัพท์91.64 KBDownloadnipaporn 8/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 70,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18.46 KBDownloadphetcharat 8/1/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (รายการที่ 1 Arduino nano - รายการที่ 4 Power supply 5v DC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)19.43 KBDownloadphetcharat 8/1/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุฝึกอบรม จำนวน 7 รายการ (รายการที่ 1 ชิ้นงานเชื่อมทดสอบเหล็ก - รายการที่ 7 แปรงลวดใช้ขัดชิ้นงานเชื่อมทดสอบ)20.69 KBDownloadphetcharat 8/1/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 18,200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.76 KBDownloadphetcharat 8/1/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษ 80 แกรม - รายการที่ 9 แฟ้มผูกเชือก A4 แนวตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20.58 KBDownloadphetcharat 8/1/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ (ชุดบอร์ด LORA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.54 KBDownloadphetcharat 8/1/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ(รายการที่1คลิปดำ เบอร์112 - รายการที่ 19 ลวดเสียบกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.16 KBDownloadphetcharat 8/1/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 120 ชุดๆละ100แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.60 KBDownloadphetcharat 8/1/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.74 KBDownloadphetcharat 8/1/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวุฒิบัตร692.56 KBDownloadrattikarn 6/19/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 10 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน จำนวน 4 วัน64.13 KBDownloadnipaporn 4/25/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก จำนวน 6 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษฟลิปชาร์ต ขนาด 80x100 ซม.x รายการที่ 6กล่องพลาสติกมีล้อมเลื่อน 75 ลิตร)62.68 KBDownloadnipaporn 4/25/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน - รายการที่ 7 กระดาษ 80 แกรม A4)61.83 KBDownloadnipaporn 4/25/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษ80 แกรมA4 - รายการที่7ปากกาลูกลื่น สีน้ำเงิน )21.21 KBDownloadnipaporn 4/25/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ (รายการที่ 1 สมุดเสนอเซนต์ A4-รายการที่ 13 คีย์บอร์ด)60.75 KBDownloadnipaporn 4/24/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (รายการที่ 1 สมุดปกพีพีริมห่วง –รายการที่ 11 เครื่องเย็บกระดาษ แม็กซ์ HD10N ) 22.06 KBDownloadnipaporn 4/24/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 5 รายการ (รายการที่ 1 ลูกเทนนิส แพ็คละ 3 ลูก – รายการที่ 5 ปากกา (เคมี) มาร์คเกอร์ 2 หัว ตราม้า) 63.59 KBDownloadnipaporn 4/24/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๒๔ รายการ (รายการที่ ๑ ปากกาลูกลื่น ๐๕ มม. – รายการที่ ๒๔ ปากกาเน้นข้อความ)72.13 KBDownloadnipaporn 4/24/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน ๑๕ รายการ (รายการที่ ๑ ปากกาลูกลื่น ๐๕ มม. - รายการที่ ๑๕ ยางลบดินสอ)67.79 KBDownloadnipaporn 4/24/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 20,000 แผ่น115.21 KBDownloadnipaporn 4/24/2018
ประกาศรายชื่อผุู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึก 13 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษกาวย่น-รายการที่ 13 มีดคัดเตอร์)23.20 KBDownloadnipaporn 4/21/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ (รายการที่ 1กระปุกฝาเกลียวดอกไม้-รายการที่ 16 สายยาง)24.53 KBDownloadnipaporn 4/21/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (รายการที่ 1 กระดาA4-รายการที่ 18 ดินสอ2ฺ)25.90 KBDownloadnipaporn 4/21/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด(250 แผ่น/ชุด) 18.73 KBDownloadnipaporn 4/19/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40 ชุด(250 แผ่น/ชุด) 22.77 KBDownloadnipaporn 4/19/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 60.74 KBDownloadnipaporn 4/19/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 64.13 KBDownloadnipaporn 4/19/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 26 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. – รายการที่ 26 เครื่องเหลาดินสอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25.45 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่น - รายการที่ 20 ไม่บรรทัดฟุตเหล็ก 12 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาจง22.53 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน - รายการที่ 5 ปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25.81 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 1.5 เมตร x 3 เมตร จำนวน1ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.84 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลขนาด กว้าง ๒ เมตร x ยาว ๔ เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.50 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน น 5,900 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.41 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2,040 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาจง23.95 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (รายการที่ 1 หมึกพิมพ์ 85A-รายการที่ 19 ยางลบดินสอ) โดยวิธีเฉพาะเจาจง20.25 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5,540 แผ่น25.42 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (รายการที่ 1 ตลับหมึกโทนเนอร์ 85A (CE285A) ดำ HP – รายการที่ 2 ยางลบ สปาร์โก้ 940) 26.21 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม 1 ห้อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับกลาง สำหรับสาขาพืชศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาจง25.91 KBDownloadnipaporn 4/18/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือ /เอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 46 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24.23 KBDownloadphetcharat 4/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (รายการที่1 เทปผ้า 2 นิ้ว - รายการที่ 19 กระดาษกลอสซี่สี A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21.05 KBDownloadphetcharat 4/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (รายการที่ 1 แผ่น DVD-R - รายการที่ 16 กระดาษกลอสซี่เลเซอร์สี A4) โดยวีธีเฉพาะเจาะจง22.87 KBDownloadphetcharat 4/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 6 รายการ (รายการที่1 แผงวงจรควบคุมการทำงาน - รายการที่6 ชุดทดสอบจอ LCD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19.83 KBDownloadphetcharat 4/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษถ่ายเอกสาร - รายการที่ 14 ลวดเย็บ แม็กซ์ 10-1M) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.49 KBDownloadphetcharat 4/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่น-รายการที่ 12 คลิปดำ เบอร์108) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18.86 KBDownloadphetcharat 4/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 30,000 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22.49 KBDownloadphetcharat 4/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ (รายการที่ 1หมึกพิมพ์ HP LaserJet-รายการที่ 9 ซองพลาสติกใส่เอกสารชนิดผูกเชือก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24.49 KBDownloadphetcharat 4/17/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ (รายการที่ 1 กระดาษแก้วขุ่น – รายการที่ 4 สมุดคัดจีน)19.80 KBDownloadnipaporn 3/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 46 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 19.80 KBDownloadnipaporn 3/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (รายการที่ 1 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม.– รายการที่ 9 ถ่านอัลคาไลน์)19.80 KBDownloadnipaporn 3/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 15 รายการ (รายการที่ 1 หัวน้ำหยด– รายการที่ 15 ชุดทดสอบธาตุอาหารในดิน) 19.80 KBDownloadnipaporn 3/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ((รายการที่ 1 สมุดโน้ตสันห่วง 12.5x18 ซม. – รายการที่ 4 ถ่านอัลคาไลน์ 9 V )19.80 KBDownloadnipaporn 3/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5,760 แผ่น19.80 KBDownloadnipaporn 3/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 150 ชุด(200 แผ่น/ชุด) 19.80 KBDownloadnipaporn 3/8/2018
ประกาศผู้ชนะัการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (รายการที่ 1 หมึกพิมพ์ HP CE285A - รายการที่ 19 ยางลบดินสอ สเตทเลอร์) โครงการฝึกอบรม 25.17 KBDownloadnipaporn 3/8/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 18 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง 20.57 KBDownloadphetcharat 3/8/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25.06 KBDownloadphetcharat 2/15/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 320 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21.36 KBDownloadphetcharat 2/15/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23.14 KBDownloadphetcharat 2/15/2018
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 11,175 แผ่น โครงการพัฒนาฯ วิทฐานะชำนาญการพิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1 51.90 KBDownloadnipaporn 2/12/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20.26 KBDownloadphetcharat 1/23/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 200 ชุดๆละ300แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17.84 KBDownloadphetcharat 1/23/2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 160 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17.36 KBDownloadphetcharat 1/16/2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์เสีย เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองอากาศ หมายเลขทะเบียน ฮบ 9462 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1.04 MBDownloadphetcharat 1/16/2018
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองอากาศ เติมน้ำยาแอร์รถยนต์หมายเลขทะเบียน 4ฝ 1265 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22.17 KBDownloadphetcharat 1/16/2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 673.54 KBDownloadrattikarn 12/20/2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 9ห 9101 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-004-0001-1/481 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง400.34 KBDownloadphetcharat 12/13/2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 4ฝ 1265 หมายเลขครุภัณฑ์ 2310-004-0001 สอ.1/371 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 374.17 KBDownloadphetcharat 12/13/2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง607.70 KBDownloadphetcharat 11/30/2017

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)

 TitleSize Created ByCreated Date
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๒3.50 MBDownloadrattikarn 2/6/2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256145.17 KBDownloadnipaporn 2/6/2019
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256151.86 KBDownloadnipaporn 12/20/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑65.02 KBDownloadnipaporn 9/1/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑64.04 KBDownloadnipaporn 8/31/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑80.09 KBDownloadnipaporn 8/31/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑53.16 KBDownloadnipaporn 8/31/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๑87.38 KBDownloadnipaporn 8/31/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๑66.40 KBDownloadnipaporn 8/31/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๑42.14 KBDownloadnipaporn 8/31/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐43.44 KBDownloadnipaporn 8/31/2018
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐67.80 KBDownloadnipaporn 8/31/2018