รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| 20 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารแนบ