รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ พื้นที่ ๒๕,๔๔๑.๕๕ ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| 21 

 

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ พื้นที่ ๒๕,๔๔๑.๕๕ ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ