รายละเอียดข่าว

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย

| 210 

 

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รูปแบบออนไลน์)
ระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอฟพลิเคชั่น zoom

รายละเอียดดังแนบ

 


เอกสารแนบ