จัดซื้อจัดจ้าง 64

ค้นหา

ผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleOwnerSize Description
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 691.55 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 488.63 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาดถัง ๑๘.๙๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 676.45 KBDownload14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)rattikarn 625.45 KBDownload28 ก.ย. 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)

 TitleOwnerSize Description

สาระสำคัญของสัญญา

 TitleOwnerSize Description