จัดซื้อจัดจ้าง 64

ค้นหา

ผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleOwnerSize Description
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)rattikarn 625.45 KBDownload28 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติสำหรับครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับพื้นฐานsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ (งานบริการที่พักและการฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาดถัง ๑๘.๙๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 676.45 KBDownload14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 488.63 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 691.55 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุ ๒๑ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุ ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุ ๑๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานยานพาหนะ สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง อาคารอินทนิล อาคารราชพฤกษ์ และอาคารหอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ ๒๐ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) sawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮบ 9462 กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างงานโลโก้ตัวอักษรและซ่อมบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จ้างทำหลักสูตรการพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง rattikarn 899.35 KBDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรซีเอ็นซีsawatdipong UnknownDownload 

สาระสำคัญของสัญญา

 TitleOwnerSize Description
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ฮบ 9462 กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 84.27 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.84 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.79 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุซ่อมแซมภายในอาคารหอพักกาสะลอง ๘ รายการ (งานที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.82 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่องsawatdipong 106.48 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุฝึกอบรม ๖ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรซีเอ็นซีsawatdipong 106.06 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติสำหรับครูสาขาวิชาช่างsawatdipong 105.88 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาการสอนวิชาชีพด้านระบบควบคุมอัติโนมัติกับเครื่องจักรซีเอ็นsawatdipong 105.75 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ๑๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานยานพาหนะ สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.72 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่อsawatdipong 106.70 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะการจัดทำชุดการสอนสำหรับครูอาชีวศึกษาsawatdipong 105.98 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.83 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีสำหรับsawatdipong 106.21 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ จำนวน ๑ งาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สสอ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 106.30 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อหมึกพิมพ์ ๒ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.91 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา อวัสดุฝึกอบรม ๗ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการสร้างและใช้งานชุดฝึกมินิซีเอ็นซีสำหรับครูsawatdipong 106.22 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุฝึกอบรม ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้เครื่องsawatdipong 106.48 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ จำนวน ๑ งาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้sawatdipong 106.77 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.37 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 25,441.55 ตารางเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 87.22 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 116.44 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ ๒๑ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.76 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา โครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 จ้างทำหลักสูตรการพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 87.22 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาดถัง 18.90 ลิตร เพื่อบริการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำของ สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 118.10 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างงานโลโก้ตัวอักษรและซ่อมบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.57 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเช่าไมค์โครโฟนชุดประชุม (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.01 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (งานการเงิน สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.39 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ สสอ.) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.69 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการติดฟิล์มกรองแสง อาคารอินทนิล อาคารราชพฤกษ์ และอาคารหอพักชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.84 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.68 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์ราขการ หมายเลขทะเบียน ฮบ ๙๔๖๒ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 107.45 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง ๔ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 106.33 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 106.03 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร สสอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔rattikarn 87.22 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ ๑๐ รายการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 80.07 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ ๒๐ รายการ จำนวน ๑ งาน (งานบริการที่พักและฝึกอบรม สสอ.) sawatdipong 106.49 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 83.97 KBDownload 
เผยแพร่สารสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.53 KBDownload 
เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ (งานบริการที่พักและการฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong 105.86 KBDownload