จัดซื้อจัดจ้าง 64

ค้นหา

ผู้ชนะการเสนอราคา

 TitleOwnerSize Description
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 691.55 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดเครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ และปลอกเก้าอี้ (งานบริการที่พักและการจัดฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 488.63 KBDownload18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาดถัง ๑๘.๙๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงrattikarn 676.45 KBDownload14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๖ รายการ (งานบริการที่พักและการฝึกอบรม สสอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงsawatdipong UnknownDownload 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)rattikarn 625.45 KBDownload28 ก.ย. 63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร.1)

 TitleOwnerSize Description