รายละเอียดข่าว

ไฟล์ประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูหัวหน้าแผนก
Created by surachet on 4/25/2012 10:59:54 AM


ไฟล์ประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูหัวหน้าแผนกprint
Attached Files
แบบตรวจแผนการสอนสมรรถนะอาชีพ
QC_CCS2เศรษฐกิจพอเพียง
QC_CCS3 คุณลักษณะสามดี
การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพการเขียนแผนการสอนและจัดแผนการจัดการเรียนรู้
เกณฑ์การตรวจแผนการสอน46ตัวชี้วัด
บรรยายการขับเคลื่อนปรัชญา ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร
พรบ แรงงาน2551
ข้อมูลบรรยายสมรรถนะและแผนการสอน (Zip)
แผนสมรรถนะพอเพียง3D (zip)
แนวทางสมรรถนะ (zip)
rating
  Comments