รายละเอียดข่าว

ไฟล์ประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูหัวหน้าแผนก
Created by surachet on 4/25/2012 10:59:54 AM


ไฟล์ประกอบการฝึกอบรมโครงการพัฒนาครูหัวหน้าแผนกprint
Attached Files
แนวทางสมรรถนะ (zip)
แผนสมรรถนะพอเพียง3D (zip)
ข้อมูลบรรยายสมรรถนะและแผนการสอน (Zip)
พรบ แรงงาน2551
บรรยายการขับเคลื่อนปรัชญา ท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร
เกณฑ์การตรวจแผนการสอน46ตัวชี้วัด
การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพการเขียนแผนการสอนและจัดแผนการจัดการเรียนรู้
QC_CCS3 คุณลักษณะสามดี
QC_CCS2เศรษฐกิจพอเพียง
แบบตรวจแผนการสอนสมรรถนะอาชีพ
rating
  Comments