*หมายเหตุ

                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome     
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      
               3. วิธีการเปิด Pop  Up ie                         

               

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: สรุปองค์ความรู้ ชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา

สรุปองค์ความรู้ ชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา

ชมรมครูพลศึกษาและสุขศึกษา

วันที่: 21/04/2017

ภาพข่าว: สรุปองค์ความรู้ ชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา

สรุปองค์ความรู้ ชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึกษา

ชมรมครูสังคมศึกษาอาชีวศึ กษา

วันที่: 19/04/2017

ภาพข่าว: สรุปองค์ความรู้ ชมรมแนะแนวครูอาชีวศึกษา

สรุปองค์ความรู้ ชมรมแนะแนวครูอาชีวศึกษา

ชมรมแนะแนวครูอาชีวศึกษา

วันที่: 19/04/2017

ภาพข่าว: เอกสารอบรม ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เอกสารอบรม ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุ...

เอกสารอบรม ชมรมวิชาชีพครูนักออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

วันที่: 05/04/2017

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด
 
ดร.พีระพล พูลทวี
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 21
Members Members: 0
Total Total: 21

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�