หน่วยงานภายใน


 กลุ่มงานภายใน
 ลำดับ  รายชื่อกลุ่มงาน หมายเลขติดต่อ
 ลิ้งค์
 1  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1106  
 2  กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์และฐานสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 1201  
 3  กลุ่มพัฒนานักบริหารและข้าราชการพลเรือน 1202  ไปยังเว็บไซต์ของกลุ่มงาน
 4  กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม 4101  ไปยังเว็บไซต์ของกลุ่มงาน
 5  กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ 1302  
 6  กลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านเกษตรกรรมและประมง 1205  
 7  กลุ่มงานพัฒนาวิชาพื้นฐาน 1204  
 8  กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากร 1301 ไปยังเว็บไซต์ของกลุ่มงาน 
 กลุ่มเทคโนโลยีเครื่องจักรกล  4101 ไปยังเว็บไซต์ของกลุ่มงาน 

Link