รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการ โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

| 325 

 


ผลการดำเนินการ

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564

11 Days Think Outside the Box

 

Google Data Studio Report Page Link https://datastudio.google.com/s/pecFikq6PC8

Website Link :   bit.ly/ovec-training64


เอกสารแนบ