รายละเอียดข่าว

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์ rtraining.net ipdate 10 กย 63

| 2096 

 

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการประเมินการฝึกอบรมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา
หลักสูตรพัฒนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์
https://rtraining.net


update รายชื่อ 10 09 63ติดต่อสอบถาม  02 0509 3654-5 ต่อ 1210-1212


เอกสารแนบ