ใบประกอบวิชาชีพ

ประชาสัมพันธ์งานนโยบายใบประกอบวิชาชีพครู

ทดสอบระบบ ใบประกอบวิชาชีพครู
Created by in 7/13/2012 4:53:18 PM

ทดสอบระบบ ใบประกอบวิชาชีพครู Read More..


สสอ:ชี้แจงการเรื่องการขึ้นทะเบียนรายชื่อ ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการศึกษาเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู
Created by in 3/26/2013 3:55:28 PM

ตามที่ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ได้สำรวจข้อมูลรายชื่อครู ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยังไ... Read More..


บริการข้อมูล

 TitleModified Date