สถาบันการอาชีวศึกษา

ประชาสัมพันธ์ข่าวสถาบันการอาชีวศึกษา

ประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสู่สถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 6-8 สค 55
Created by in 8/2/2012 4:06:43 PM

การประชุมปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสู่สถาบันการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 6-8... Read More..


การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ( วันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 )
Created by in 8/9/2012 3:21:48 PM

          การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 9-10 ส... Read More..