รายละเอียดข่าว

รายชื่ออบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Applications
Created by surachet on 3/23/2017 12:05:23 PM

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Applicationsแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Applications เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน

 (Mobile Applications Developer)  จำนวน 1 รุ่น รุ่นละ 50 คน

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 

ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีprintrating
  Comments