รายละเอียดข่าว

ชมรมถ่ายภาพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
Created by surachet on 3/15/2017 11:44:55 AM

ชมรมถ่ายภาพเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อผลิตสื่อการสอนอย่างมีคุณภาพ


ชมรมถ่ายภาพเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 7 เมษายน 2560

ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาprint
rating
  Comments