รายละเอียดข่าว

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
Created by surachet on 2/17/2017 10:01:31 AM

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1“การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 1”

วันที่ 9 – 13 มีนาคม 2560  ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้  ให้ทำการเปิด Pop UP 

รายละเอียดวิธีเปิด หมายเหตุ  http://bpcd.vec.go.th

print
rating
  Comments