รายละเอียดข่าว

ประกาศรายชื่อผู้สมัครวิทยฐานะ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ปี 60
Created by surachet on 2/14/2017 11:22:56 AM

ผู้สมัคร วิทยฐานะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 60ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560


print
rating
  Comments