รายละเอียดข่าว

คู่มือการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ
Created by surachet on 4/3/2016 8:39:42 PM

คู่มือการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ


คู่มือ

การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ


download 

    หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรมMozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP 
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome     
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox       
               3. วิธีการเปิด Pop  Up ie                         

printrating
  Comments