รายละเอียดข่าว

ประชุมทางไกลครั้งที่ 9 เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว 7)
Created by surachet on 9/14/2015 5:40:16 AM

เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว 7) 


ประชุมทางไกล ครั้ง ที่ 9

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว 7) 

วันพุธที่ 16 กันยายน 2558
เวลา 09.00 - 15.00 น.

เอกสารประกอบการประชุม หลักเกณฑ์ในการพัฒนางาน ว 7   :    download 
ขั้นตอนการดำเนินงาน : download 

รับชมรมสดและย้อนหลัง จาก  http://www.r-channel.net/

รับฟัง จาก www.r-radionetwork.comprint
rating
  Comments