รายละเอียดข่าว

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 7 โครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษา
Created by surachet on 8/17/2015 6:02:17 AM

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 7 โครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษา
ประชุมทางไกล ครั้งที่ 7

โครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษา 
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากาทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 
และกรอบอัตราสายคณาจารย์และภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2558
เวลา 09.00 - 12.00 น.

 download เอกสารประกอบการประชุม


รับชมรมสดและย้อนหลัง จาก  http://www.r-channel.net/

print
rating
  Comments