รายละเอียดข่าว

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 6 โครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษา
Created by surachet on 7/29/2015 10:56:12 AM

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 6  โครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ประชุมทางไกล ครั้งที่ 6
โครงสร้างของสถาบันการอาชีวศึกษา
การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากาทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2)
และกรอบอัตรากำลังสายคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษา

วันที่ 5 สิงหาคม 2558


 download เอกสารประกอบการประชุม


รับชมรมสดและย้อนหลัง จาก  http://www.r-channel.net/


print
rating
  Comments