รายละเอียดข่าว

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 4 แนวทางการเปลี่ยน การย้าย การกำหนดตำแหน่ง
Created by surachet on 6/27/2015 2:48:49 PM

แนวทางการเปลี่ยน การย้าย การกำหนดตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา


วิทยากร
  1. เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. นายไพศาล สังข์ฉ่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร สถาบันพลศึกษา

  4. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ที่ปรึกษา สอศ.

รับชมรมสดและย้อนหลัง จาก  http://www.r-channel.net/


print
rating
  Comments