รายละเอียดข่าว

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 3 แนวทางทำผลงานวิชาการของคณาจารย์
Created by surachet on 6/11/2015 4:20:54 PM

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 3  แนวทางการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ประชุมทางไกล ครั้งที่ 3


                                                                       แนวทางการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์


   วิทยากร
  1. เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ศาสตราจารย์เสนาะ ติเยาว์
  4. นายไพศาล สังข์ฉ่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร สถาบันพลศึกษา

  5. นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ ที่ปรึกษา สอศ.


รับชมรมสดและย้อนหลัง จาก  http://www.r-channel.net/print
rating
  Comments