รายละเอียดข่าว

สสอ. สืบสานประเพณีสงกรานต์
Created by surachet on 4/11/2014 10:27:54 AM

ดกิจกรรมประเพณีสงกานต์ 


สำนักพัฒนาสมรรถนะครูแลบุคลากรอาชีวศึกษาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมประเพณีสงกานต์ การแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่ และการแสดงความปรารถนาดีต่อกัน สรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 11 เมษายน 2556 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา print
rating
  Comments