รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การประกอบอาหารไทยให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้ช่วยกุ๊ก มก.
Created by surachet on 3/13/2014 10:09:15 AMโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"การประกอบอาหารไทยให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นผู้ช่วยกุ๊ก ณ ต่างประเทศ 
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท ตลอดหลักสูตร และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่


print
rating
  Comments