*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome  
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: ข้อมูล ประชุมผู้บริหารฯ สำหรับข้าราชการส่วนกลาง

ข้อมูล ประชุมผู้บริหารฯ สำหรับข้าราชการส่วนกลาง

ข้อมูลที่พักของผู้เข้าประชุมสั มมนาผู้บริหารสถานศึกษา จ.เลย สำหรับ ขรก.ในส่วนกล...

วันที่: 24/10/2014

ภาพข่าว: ข้อมูล ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเลย

ข้อมูล ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดเลย

ข้อมูล ที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา รายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อย แผนผังโรงแร...

วันที่: 24/10/2014

ภาพข่าว: The Country report of AEC

The Country report of AEC

World Teacher's Day 5 October 2014 Host by Khurusapha (The Teachers Council of ...

วันที่: 14/10/2014

ภาพข่าว: สำรวจผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

สำรวจผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาเป็น ชำนาญการพิเศษ เชี...

สำรวจความต้องการเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก...

วันที่: 07/10/2014

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด


 
 
 

 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 16
Members Members: 0
Total Total: 16

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�