*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome  
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: แบบสำรวจ ผอ. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

แบบสำรวจ ผอ. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

แบบสำรวจ ผอ. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ

วันที่: 02/07/2015

ภาพข่าว: ประชุมทางไกล ครั้งที่ 4 แนวทางการเปลี่ยน การย้าย การกำหนดตำแหน่ง

ประชุมทางไกล ครั้งที่ 4 แนวทางการเปลี่ยน การย้าย การกำหนดตำแ...

แนวทางการเปลี่ยน การย้าย การกำหนดตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ในสถาบันการอาชีว...

วันที่: 27/06/2015

ภาพข่าว: มอบนโยบายการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ

มอบนโยบายการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบก...

มอบนโยบายการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ โดยรองเลขาธิการค...

วันที่: 19/06/2015

ภาพข่าว: พัฒนาครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/58

พัฒนาครูชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/58

รายชื่อข้าราชการครูเข้ ารับการพัฒนาวิทยฐานะครู ชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2

วันที่: 15/06/2015

ภาพข่าว: โครงการสัมมนาทางวิชาการและปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

โครงการสัมมนาทางวิชาการและปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

โครงการสัมมนาทางวิชาการและปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

วันที่: 15/06/2015

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

 
ปัทมา วีระวานิช
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�