*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome  
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: พัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 58

พัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 58

พัฒนาก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ.

วันที่: 22/05/2015

ภาพข่าว: เอกสารประชุมทางไกล ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านตำแหน่งข้าราชการครูเป็นคณาจารย์

เอกสารประชุมทางไกล ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านตำแหน่งข้าราชการครูเ...

เอกสารประชุมทางไกล ประสบการณ์เปลี่ยนผ่านตำแหน่งข้าราชการครูเป็นคณาจารย์ 20 พ.ค. ...

วันที่: 18/05/2015

ภาพข่าว: ชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอาชีวศึกษา

ชมรมเครือข่ายนักวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมอาชีวศึกษา

โครงการ เครือข่ายวิชาชีพครู ( PLC) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเ...

วันที่: 14/05/2015

ภาพข่าว: ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง

ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง

บรรยายความรู้งานขุดเจาะอุโมงค์ ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง

วันที่: 08/05/2015

ภาพข่าว: ชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีทางการศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ e- Learning แบบปฎิสัมพันธ์บนมือถือและแท็ป...

วันที่: 08/05/2015

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

 
ปัทมา วีระวานิช
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 3
Members Members: 0
Total Total: 3

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�