*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome     
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      
               3. วิธีการเปิด Pop  Up ie                         

               

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานครูฝึกในสถานประกอบการในประเทศอาเซียน...

โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานครูฝึกในสถานประก...

สสอ. ร่วมกับ GIZ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประก...

วันที่: 03/09/2016

ภาพข่าว: คู่มือการบริหารชมรม ปี 2560

คู่มือการบริหารชมรม ปี 2560

คู่มือการสร้างและการบริหารจัดการเครือข่ายการพัฒนาครู และบุคลากรอาชีวศึกษา ในรูป...

วันที่: 31/08/2016

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่: 25/08/2016

ภาพข่าว: แจ้งรายชื่อโครงการ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบ โคร...

แจ้งรายชื่อโครงการ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบควบคู่กับกระบ...

การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบควบคู่กับกระบวนการเรียนรู้แบบ โครงการ/ชิ้นงาน (Crit...

วันที่: 11/08/2016

ภาพข่าว: การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น...

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้...

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น...

วันที่: 16/08/2016

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา (RSS)

 
ดร.พีระพล พูลทวี
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 21
Members Members: 0
Total Total: 21

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�