ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome  
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: ชมรมเทคโนโลยีทางการศึกษา สอศ.

ชมรมเทคโนโลยีทางการศึกษา สอศ.

กิจกรรมที่ 1 การสร้างสื่อ e-Learning บนมือถือและแท็บเล็ตด้วย Moodle LMS

วันที่: 27/03/2015

ภาพข่าว: การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ. 2558

การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ. 2558

การพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

วันที่: 26/03/2015

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมาชิกชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมาชิกชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง

หลักสูตรที่ ๑ การวิบัติของอาคารจากแผ่นดินไหวและการออกแบบอาคารป้องกันแผ่นดินไหว

วันที่: 23/03/2015

ภาพข่าว: ชมรมครูและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชมรมครูและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

เทคโนโลยีการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิตอล แบบจอ LCD/LED

วันที่: 17/03/2015

ภาพข่าว: ครูบัญชีไอทียอดเยี่ยม 2015

ครูบัญชีไอทียอดเยี่ยม 2015

VEC-SmartBiz's Teacher of The Year #2015

วันที่: 17/03/2015

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

 
ปัทมา วีระวานิช
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 12
Members Members: 0
Total Total: 12

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�