*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome  
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: โครงการการพัฒนา Applications เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน M-learning

โครงการการพัฒนา Applications เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน M-l...

ชมรมวิชาชีพ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริ หารจัดการสารสนเทศ บนระบบเครือข่าย โครง...

วันที่: 11/04/2014

ภาพข่าว: สสอ. : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

สสอ. : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

วันที่: 10/04/2014

ภาพข่าว: ชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ชมรมครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่: 09/04/2014

ภาพข่าว: การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชกา...

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ รวม 3 กระบวนการ ค...

วันที่: 03/04/2014

ภาพข่าว: ชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชมรมวิชาชีพครูเทคโนโลยีทางการศึกษา

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่: 28/03/2014

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด


 
 

 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 1
Members Members: 0
Total Total: 1

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�