*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome     
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      
               3. วิธีการเปิด Pop  Up ie                         

               

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e...

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ ในรูปแบบส...

ประชุมทางไกลโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ ในรูปแบบสื่ออิเล...

วันที่: 08/10/2015

ภาพข่าว: ประกาศ เรื่อง รับรองการจัดตั้งชมรม เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศ เรื่อง รับรองการจัดตั้งชมรม เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปีงบ...

ประกาศรับรองการจัดตั้งชมรม เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2558 ชมรมครูผู้สอนและผู้ดูแลนั...

วันที่: 07/10/2015

ภาพข่าว: พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ช่างอุตสาหกรรม

พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ช่างอุตสาหกรรม

สรุปองค์ความรู้การฝึ กประสบการณ์ ในสถานประกอบการของครูวิชาชี พและบุคลากรอาชีวศึ...

วันที่: 30/09/2015

ภาพข่าว: เอกสารและข้อมูลประกอบ ประชุมสมาคม ชมรม สอศ.

เอกสารและข้อมูลประกอบ ประชุมสมาคม ชมรม สอศ.

เอกสารและข้อมูล แนวทางสมาคม ชมรม สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่: 15/09/2015

ภาพข่าว: ประชุมทางไกลครั้งที่ 9 เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว 7)

ประชุมทางไกลครั้งที่ 9 เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน...

เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว 7)

วันที่: 14/09/2015

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

 
ปัทมา วีระวานิช
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�