*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome     
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      
               3. วิธีการเปิด Pop  Up ie                         

               

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันที่: 17/05/2016

ภาพข่าว: การพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิทยาการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไมโครคอนโทรล...

การพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิทยาการก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสาร...

ชมรมครูและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพ...

วันที่: 13/05/2016

ภาพข่าว: ชมรมครูและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ชมรมครูและผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ...

วันที่: 27/04/2016

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มมิตรผล รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มมิตรผล รุ่นที่ 3

โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ กลุ่มมิตรผล รุ่นที่ 3

วันที่: 18/04/2016

ภาพข่าว: ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครู สอศ.

ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครู สอศ.

ข้อบังคับชมรมวิชาชีพครู สอศ.

วันที่: 10/05/2016

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา (RSS)

 
ดร.พีระพล พูลทวี
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 3
Members Members: 0
Total Total: 3

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�