*หมายเหตุ

                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome     
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      
               3. วิธีการเปิด Pop  Up ie                         

               

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: โครงการพัฒนาความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์กับการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

โครงการพัฒนาความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์กับการควบคุมหุ่นยนต์...

พัฒนาความรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์กับการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้น

วันที่: 15/12/2016

ภาพข่าว: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนและในงานอาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนและในง...

การพัฒนาทักษะการพูดในที่ ชุมชนและในงานอาชีพ

วันที่: 14/12/2016

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา (RSS)
 
ดร.พีระพล พูลทวี
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 21
Members Members: 0
Total Total: 21

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�