*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome     
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      
               3. วิธีการเปิด Pop  Up ie                         

               

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น...

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้...

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่น...

วันที่: 13/07/2016

ภาพข่าว: หลักสูตรการพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ

หลักสูตรการพัฒนาวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ

วันที่: 05/07/2016

ภาพข่าว: รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 2/2559

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและเชี่ยวช...

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพั ฒนาก่อนแต่งตั้งฯ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษและเชี ่ย...

วันที่: 17/06/2016

ภาพข่าว: วิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่: 01/06/2016

ภาพข่าว: วิทยฐานะชำนาญการพิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2

ชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่: 01/06/2016

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

ข่าวการศึกษา (RSS)

 
ดร.พีระพล พูลทวี
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 21
Members Members: 0
Total Total: 21

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�