*หมายเหตุ
                หากท่านพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้   ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ โปรแกรม Mozilla Firefox และทำการเปิด Pop UP
ดูวิธีการเปิด Pop Up  ของโปรแกรมเบราว์เซอร์ Google Chrome  และ Mozilla Firefox
               1. วิธีการเปิด Pop Up Google Chrome  
               2. วิธีการเปิด Pop Up Mozilla Firefox      

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ภาพข่าว: แจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาครู เป็น ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

แจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนาครู เป็น ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวช...

แจ้งความประสงค์เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่...

วันที่: 30/09/2014

ภาพข่าว: การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ สอศ.

การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ สอศ.

การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๕...

วันที่: 30/09/2014

ภาพข่าว: รายงานผลโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร สสอ.

รายงานผลโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร สสอ.

โครงการเสริมสร้ างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุ คลากรในองค์กร อย่างยั่งยืน 2-6 ก.ย....

วันที่: 23/09/2014

ภาพข่าว: พิธีปิดก่อนแต่งตั้งรอง ผอ.

พิธีปิดก่อนแต่งตั้งรอง ผอ.

พิธีปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู...

วันที่: 27/08/2014

ภาพข่าว: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Free Application

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Free Application

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Free Application เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอ...

วันที่: 01/08/2014

ข่าวทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด


 
 
 

 
 
 
 
 
 

People Online People Online:
Visitors Visitors: 8
Members Members: 0
Total Total: 8

�ӹǹ�����Ҫ����䫵�